Khách sạn Trường Sơn:

Xem Trường Sơn Hotel ở bản đồ lớn hơn

Tân Trường Sơn Hotel
Số 30,32,34 Mạc Đỉnh Chi - TP. Đồng Hới - Quảng Bình.ĐT: 052.3827007, 0523.818555. Fax: 0523.827007. Hotline: 0935303866
Email : tantruongsonhotel@gmail.com
kuvarsitshop Swiss Replica Watches